Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 13.12.2023

Pagină actualizată la: 13.12.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 13.12.2023, orele 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023.

 

Diverse

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu –Jiu(DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țârculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țârculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)”;
  2. Proiect de hotărâre privind majorarea fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, cu suma încasată suplimentar în anul 2023, ce se repartizează integral comunelor, orașelor și municipiilor din județ, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj prin Decizia n 16/08.12.2023 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj.
  3. Referat constatator nr. 1/22990/13.12.2023 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Bordușanu Constantina-Anca și declararea locului său de consilier județean vacant;
  4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant.

 

 

            Notă:

            Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut