Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 12.02.2024

Pagină actualizată la: 23.02.2024

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 12.02.2024, orele 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2024;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2024;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024.

 Diverse.

              Notă:

             Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut