Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 11.03.2024

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 11.03.2024, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea organelor de conducere și administrare ale Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu în vederea aprobării și încheierii de acte juridice cu titlu oneros de constituire a dreptului de superficie potențialilor solicitanți asupra terenurilor pentru care s-a emis titlul de parc industrial, aflate în administrarea Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Diverse.

 

Notă:

  • Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
  • Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic;
  • Comisiile de specialitate care vor emite avizele cu caracter consultativ sunt evidențiate în preambulul proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;
  • Consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Sari la conținut