Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 10.11.2023

Pagină actualizată la: 10.11.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 10.11.2023, orele 11:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Depunerea jurământului de către domnul Burtea Ionel, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 3/2023 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 1635/95/2023;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 229/03.10.2023 privind actualizarea indicatorilor la obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”;
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 230/03.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti, DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj”, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 231/03.10.2023 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj pentru obiectivul de investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti,  DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny;
  7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești- Vladimir- Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj” și a cheltuielilor legate de proiect.

          Diverse. 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut