Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 08.12.2023

Pagină actualizată la: 08.12.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 08.12.2023, ora 10:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2023.

            Diverse. 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a unui bun mobil – mijloc fix (autoutilitară frigorifică) achiziționat din bugetul propriu general al Județului Gorj;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 230 din 03.10.2023 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti, DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 254 din 10.11.2023 de aprobare a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj” și a cheltuielilor legate de proiect;
  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023, sume alocate Consiliului Județean Gorj prin Hotărârea de Guvern nr. 1183/29.11.2023;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, Cod SMIS 121889, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

 Notă:

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut