Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 08.02.2024

Pagină actualizată la: 08.02.2024

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 08.02.2024, orele 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil – teren, situat în extravilanul Orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar  pentru persoanele adulte cu dizabilități, care beneficiază de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2024;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2024, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2023 și 2024;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2024 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

 Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, elaborat de managerul în funcție.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2024 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2024 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2024 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj.
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2024 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027, precum și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2025, 2026 și 2027.

Notă:

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut