Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 07.09.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 07.09.2017, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 847/05.09.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale.

Diverse

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  1. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 847/05.09.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
  3. Hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  – Bumbești – Jiu și al membrilor acestuia;
  4. Hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale.

 

Sari la conținut