Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 03.10.2023

Pagină actualizată la: 02.10.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 03.10.2023, orele 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului- Gilort-Pârîu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, Județul Gorj”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti, DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj”, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj pentru obiectivul de investiție „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova – Cârbeşti – Tâlveşti – Urecheşti,  DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti – Stroieşti – Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti – Rugi – Curpen – Stăneşti – Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
  4. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în sarcina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj asupra unor bunuri imobile proprietate publică a Județului Gorj;
  5. Proiect de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029”, la nivelul județului Gorj, pentru perioada 2023-2029.

 Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, a Casei de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ,,Primăverii”, prin restructurarea Centrului de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități – Tg.Jiu;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, a Casei de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ,,Turcinești”, prin restructurarea Centrului de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități – Tg.Jiu;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare

 

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut