Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 02.12.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 02.12.2020, ora 15:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj 158 din 20.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;

          Diverse

  1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT – Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj.

             

             Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, pct. 1 și 2, sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, iar proiectul de hotărâre de la punctul 4 este inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Ion-Cristinel Rujan.

Sari la conținut