Sari la conținut

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 01.09.2022

Pagină actualizată la: 01.09.2022

   Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 01.09.2022, ora 12:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 18.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.

            Diverse.       

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al  Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.      

            Notă:

           Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu.

Sari la conținut