Sari la conținut

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 8493/03.06.2021

ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 07 iunie 2021  – proba scrisă

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 671/07.05.2021, s-a întrunit în data de 03.06.2021 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele: 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Dosar nr. 7975/25.05.2021ADMIS

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 07.06.2021 (ora 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

Afișat astăzi 03.06.2021, ora 1100

Sari la conținut