Sari la conținut

Reuniune a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică Gorj – 15.11.2023

Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator, a organizat, miercuri, 15.11.2023, reuniunea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj.

În cadrul ședinței a fost supusă dezbaterii propunerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), de elaborare și adoptare la nivel teritorial a unei Liste orientative a codurilor CAEN corelate cu domeniile identificate în Strategia Regională de Specializare Inteligentă Sud-Vest Oltenia 2021-2027 – Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

Ședința a fost organizată în format hibrid, cu participare fizică, la sediul Consiliului Județean Gorj, sala D și online, pe platforma Cisco Webex.

Sari la conținut