Sari la conținut

Răspuns la solicitări de clarificări privind anunțul publicitar nr. ADV1400065 publicat în SEAP la data de 15.12.2023 având ca obiect: Servicii de întocmire documentație tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate (SF), studiile de teren, Documentațiile tehnice privind obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „VARIANTA DE OCOLIRE BĂLEȘTI”

 

Sari la conținut