Sari la conținut

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 8693/07.06.2021

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

În data de 07.06.2021 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidatul participant a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.7975/25.05.202178,6 puncteAdmis

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Data, ora și locul desfăşurării interviului: 10.06.2021, ora 1000, SALA D situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

Afișat azi: 07.06.2021, ora 1500

Sari la conținut