Sari la conținut

Prezentarea oportunităților de finanțare din Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în parteneriat cu Consiliului Județean Gorj, a organizat astăzi, 14.03.2023, începând cu ora 11:00, la sala de conferințe a Hotelului Ramada, din Municipiul Târgu Jiu, întâlnirea de lucru în cadrul căreia au fost prezentate prioritățile de finanțare ale Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, precum și ghidurile specifice aflate în consultare. De asemenea, având în vedere că la eveniment au participat reprezentanți din aproape toate unitățile administrativ teritoriale din Gorj, a fost analizat și portofoliul de proiecte prioritare la nivelul județului.

Dezvoltarea județului reprezintă, permanent, o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj, astfel încât instituția își orientează, sistematic, eforturile pentru identificarea, promovarea și atragerea surselor de finanțare, în vederea implementării unui număr cât mai mare de investiții în Gorj. Astfel, în scopul transpunerii propunerilor de proiecte prioritare într-un portofoliu coerent, care să răspundă nevoilor locale de dezvoltare și să fie finanțabile din prioritățile Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, au fost invitate să participe la acest eveniment, toate unitățile administrativ teritoriale din județul Gorj. A fost prezentat Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prioritățile acestuia, bugetul alocat pentru investiții, domeniile finanțate, precum și condițiile specifice de accesare. De asemenea, au fost prezentate Ghidurile aflate în consultare, în speță: Eficiență energetică – clădiri publice; Infrastructură educațională – învățământ primar și secundar respectiv Accesibilitate și conectivitate la nivel județean. Totodată, au fost discutate aspecte privind achizițiile publice, aplicarea principiului DNSH (en: Do No Significant Harm; trad.: A nu prejudicia în mod semnificativ) și al imunizării la schimbările climatice.

Precizăm că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru următoarele priorități de investiții aferente Programului Regional: P3 Eficiență energetică și infrastructură verde-Ghid pentru investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie; P5 Accesibilitate și conectivitate la nivel regional – Ghid privind conectivitatea regională și îmbunătățirea accesului la TEN – T (Drumuri județene) și Ghid privind soluții de descongestionare a traficului; P6 Educație modernă și incluzivă – Ghid pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar.

Pentru detalii suplimentare, accesați următorul link:  https://por2021-2027.adroltenia.ro/noi-ghiduri-de-finantare-pentru-pr-sv-oltenia-2021-2027-in-consultare-publica/#.

Serviciul promovare, turism și comunicare

Sari la conținut