Sari la conținut

PRECIZĂRI PRIVIND POSTURILE VACANTE

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în căror rază îşi au sediul toate locurile de muncă vacante, inclusiv modificările intervenite în situația acestor posturi.

     Potrivit acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Gorj transmite Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj situația posturilor vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, inclusiv a modificărilor referitoare la acestea.

     În situația transmisă la sfârșitul lunii mai a fost precizat faptul că pentru posturile vacante transmise nu a fost inițiată procedura de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare.

     În prezent, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

     a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

     b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

     În situația inițierii unor de proceduri de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru posturile vacante, Consiliul Județean Gorj asigură publicitatea acestora prin toate mijlocele prevăzute de lege, cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei probe.

     La această dată, Consiliul Județean Gorj nu are inițiate proceduri de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru posturile vacante raportate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj.

Sari la conținut