Sari la conținut

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face cunoscută lansarea unui apel de asistență tehnică dedicat zonelor afectate de tranziție justă, cu termen de depunere a aplicațiilor data de 28.02.2023, ora 23:00 CET

Pagină actualizată la: 05.10.2023

Informații detaliate cu privire la acest apel pot fi consultate la următorul link:

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/02-06-2023-apply-for-just-transition-platform-groundwork-new-technical-assistance-for-just-transition-fund-regions_en

Apelul se adresează teritoriilor care au un Plan teritorial pentru tranziție justă aprobat, solicitanții eligibili fiind autorități de management, autorități regionale, autorități publice locale, precum și parteneri socio-economici implicați activ în derularea procesului de tranziție justă la nivel national, regional sau local. Sprijinul este orientat către consolidarea capacității de elaborare a proiectelor, precum și altor aspecte relevante pentru implementarea cu succes a procesului de tranziție justă la nivel national, regional sau local.

Modelul de aplicație poate fi consultat prin accesarea link-ului:

https://ec.europa.eu/euservey/runner/JTPGroundwork_ApplicationForm

Sari la conținut