Sari la conținut

Lucrări pentru realizarea  obiectivului „Lucrări de reparații la sistemul de ventilație existent la clădirea în care funcționează bucătăria  Spitalului Județean Târgu Jiu, str. Progresului  nr.18”, cod CPV –45331210-1 Lucrări de instalare de echipament de ventilație

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 15000 din 29.11.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze execuție lucrări pentru realizarea  obiectivului „Lucrări de reparații la sistemul de ventilație existent la clădirea în care funcționează bucătăria  Spitalului Județean Târgu Jiu, str. Progresului  nr.18”, cod CPV –45331210-1 Lucrări de instalare de echipament de ventilație;
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 08.12.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru această achiziție este de 24.599,99 lei fără TVA.
          Relații suplimentare se pot obține la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentația de atribuire]

Sari la conținut