Sari la conținut

Informare de presă – precizări referitoare la demersurile Consiliului Județean Gorj în vederea modernizării drumului județean DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj

Pagină actualizată la: 06.03.2023

Ca urmare a reacțiilor și opiniilor apărute în spațiul public privind stadiul actual al  DJ  662, care face parte din rețeaua de drumuri publice gestionate de autoritatea județeană, pentru o informare corectă și transparentă, aducem următoarele precizări referitoare la demersurile Consiliului Județean Gorj în vederea  modernizării drumului județean DJ 662.

Consiliul Județean Gorj a realizat procedura specifică  pentru a depune spre finanțare prin Programul Regional SV Oltenia 2021–2027, proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”, acesta fiind stabilit ca prioritate 1 la nivelul Județului Gorj, ca obiectiv investițional în domeniul infrastructurii rutiere, având, totodată, avizul  reprezentanților Comisiei Europene.

Pentru a pune capăt speculațiilor legate de acest proiect, prezentăm în mod cronologic, etapele derulate de autoritatea județeană până în prezent.

 ISTORIC OBȚINERE FINANȚARE PROIECT: 

 1. Prioritizare proiect: Propunerea și aprobarea prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 14 din 05.08.2020 a listei de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean pentru perioada 2021-2027 a proiectului “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”, ca și prioritate 1 la nivelul Județului Gorj, ce va fi propusă spre finanțare în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021–2027;
 2. Transmitere fișă de proiect: În data de 31.08.2020 a fost înaintată, pentru finanțarea documentațiilor tehnice, fișa de proiect pentru obiectivul de investiție “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”, conform O.U.G.   88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru  pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
 3. Cerere de finanțare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) – octombrie 2020;
 4. Semnare contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020): 04.08.2021, Contract de finanțare nr. 1.1.148, Cod SMIS 146315
 5. Demarare procedură achiziție publică pentru servicii de realizare expertize tehnice, studii geotehnice, studii de analiză și de stabilitatea terenului, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice și de stabilitate ale terenului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”: Septembrie 2021;
 6. Semnare contract de servicii de realizare expertize tehnice, studii geotehnice, studii de analiză și de stabilitatea terenului, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice și de stabilitate ale terenului” pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”: Decembrie 2021;
 7. Aprobare indicatori tehnico-economici: 22.07.2022 (Aviz CTE nr. 12/2022 și HCJ nr. 180 din 28.07.2022);
 8. Demarare procedură achiziție publică pentru servicii de realizare proiect tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect de organizare a execuției lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”: octombrie 2022;
 9. Semnare contract de servicii de realizare proiect tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect de organizare a execuției lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”: decembrie 2022;
 10. Demarare procedură achiziție publică pentru servicii verificare tehnică proiect tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor”: martie 2023;
 11. Aprobarea Programului Regional SV Oltenia de către Comisia Europeană – octombrie 2022
 12. Lansarea în consultare publică de către ADR SV Oltenia a GHIDULUI SOLICITANTULUI-CONECTIVITATE REGIONALĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA TEN-T, APELUL DE PROIECTE: PR SV/A1/5/3.2/2023: 02.2023;
 13. Depunere proiect spre finanțare în cadrul Programului Regional SV Oltenia 2021 – 2027: aprilie 2023 – octombrie 2023

Principalele lucrări propuse a se executa sunt:

Modernizare drum județean 662 pe o lungime de 39,139 km;

Modernizare 8 poduri;

Construire pod nou;

Accese la proprietăți;

Dispozitive de preluare și evacuare ape pluviale (șanțuri și podețe);

Trotuare;

Piste de bicicliști;

Stații de transport în comun;

Parcări;

Consolidări terasamente;

Semnalizare rutieră (marcaje rutiere, stîlpi și semne de circulație, borne km și hm);

Amenajare pasaj CF;

TOTAL INVESTIȚIE: 159 641 924,18 lei cu T.V.A.

C+M (construcții și montaj):  149 024 883,70 lei cu T.V.A.

Durata: 24 de luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor.

În concluzie, ținând cont de întârzierile reclamate în spațiul public de anumite entități, mai puțin informate, precizăm că toate procedurile care țineau de Consiliul Județean Gorj au fost realizate cu celeritate, iar întârzierile datorate procedurilor de aprobare și avizare a finanțării nu pot fi atribuite Consiliului Județean Gorj.

Totodată, menționăm că, după expirarea perioadei convenționale de timp friguros, Consiliul Județean Gorj, din buget propriu, va demara lucrări de reparare a drumului județean 662, respectiv: plombări cu mixtură asfaltică a suprafețelor degradate sub formă de gropi în vederea asigurării unei stări de vizibilitate corespunzătoare,  ținându-se cont de faptul că, acest drum județean urmează să intre într-un proces amplu de modernizare.

ECHIPA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ

Sari la conținut