Sari la conținut

INFORMARE  DE  PRESĂ –  Pornind de la analizele privind identificarea unor posibilități de perfecționare a colaborării dintre auditul public extern și auditul intern, prezentate de Curtea de Conturi a României în cadrul dezbaterilor organizate la nivel central, structurile de specialitate ale entităților publice locale au posibilitatea maximizării gradului de funcționalitate în scopul gestionării eficiente a resurselor publice.

 INFORMARE  DE  PRESĂ

     Pornind de la analizele privind identificarea unor posibilități de perfecționare a colaborării dintre auditul public extern și auditul intern, prezentate de Curtea de Conturi a României în cadrul dezbaterilor organizate la nivel central, structurile de specialitate ale entităților publice locale au posibilitatea maximizării gradului de funcționalitate în scopul gestionării eficiente a resurselor publice.

     În acest context, Consiliul Județean Gorj și Camera de Conturi Gorj au organizat, la începutul acestei săptămâni, la Târgu-Jiu, o  întâlnire de lucru cu reprezentanții U.A.T-urilor și instituțiilor publice din județ, la care au participat președintele Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu.

Temele de discuție au vizat:

– importanța organizării structurilor de audit intern la nivelul unităților administrativ teritoriale a județului Gorj, în vederea îmbunătățirea managementului acestora prin activități de asigurare și activități de consiliere și pentru asigurarea complementarității dintre auditul public extern și auditul public intern.

– administrarea, inventarierea domeniului public al unităților administrativ teritoriale – proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; concesionarea, închirierea, darea în superficie și trecerea din domeniul public în domeniul privat în scopul vânzării; completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al U.A.T.-urilor.

– cadastrarea și înregistrarea sistematică a imobilelor în vederea atestării domeniului public al unităților administrativ teritoriale din județul Gorj.

– asigurarea calității serviciilor de colectarea selectivă, depozitare a deșeurilor, în depozite ecologice amenajate conform legislației în vigoare, pentru a preveni poluarea mediului înconjurător și pentru a proteja sănătatea populației.

”Putem spune că avem o radiografie clară, la nivel național, privind funcționarea și dificultățile cu care se confruntă activitatea de audit public intern, iar această radiografie se reflectă în Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice locale, publicat și prezentat de Curtea de Conturi a României.

Având în vedere că acest tip de activitate este esențială pentru gestionarea cu responsabilitate a banului public, scopul acțiunii noastre comune a fost de a informa corect atât ordonatorii principali de credite – primarii, cât și auditorii publici interni asupra aspectelor identificate pe parcursul analizelor noastre.

Consider că este timpul ca activitatea Curții de Conturi a României să vină mai mult în prezent, să fie transparentă, să înțelegem cu toții că suntem parteneri într-un proces al dezvoltării societății, în folosul cetățeanului.

 Cu profesionalism să ne axăm pe audit, să avem un dialog cu entitățile auditate și să contribuim ca recomandările noastre să aducă plus valoare în cheltuirea fondurilor publice.

Mai exact, având ca punct de plecare Raportul special, ne dorim ca  la nivelul unităților administrativ teritoriale să se înțeleagă importanța organizării structurilor locale de audit public,  astfel încât să răspundă atât nevoilor manageriale cât și așteptărilor cetățenilor”, a fost mesajul președintelui Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc, după întâlnirea  de lucru de  la Târgu- Jiu.

Sari la conținut