Sari la conținut

INFORMARE DE PRESĂ – Marți, 17.10.2017, ora 9.30, în Sala “A”, Palatul Administrativ din Târgu Jiu, va avea loc ședința extraordinară de consiliu județean

INFORMARE DE PRESĂ
 

      Marți, 17.10.2017, ora 9.30, în Sala “A”, Palatul Administrativ din Târgu Jiu,  va avea loc ședința extraordinară de consiliu județean, cu următoarea ordine de zi:

     1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665 Iezureni (DN 66) – Mușetești-Crasna –Novaci-Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limită  județ Vâlcea), aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj;
     2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”;
     3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”.
     4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect;
     5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”;
     6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de execuție de consilier juridic, gradul profesional  II  din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Județean Gorj.
     7. Diverse.

BIROUL  DE  PRESĂ

Sari la conținut