Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Mașini automate de spălat si aspirat pardoseli – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 11807 din 21.09.2017

ANUNȚ
 

         Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Mașini automate de spălat si aspirat pardoseli – Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj – 6 bucăți,  cod CPV: 42716110-2 – „Echipament de spălare”.
         Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 27.09.2017, ora 1000.
         Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 100.840,33 lei fără TVA.
         Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

         [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut