Sari la conținut

Comunicat de presă – Stadiul elaborării Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj

Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) este un mecanism de finanțare al Comisiei Europene, menit să atenueze costurile socioeconomice ale tranziției către neutralitatea climatică și să susțină investiții în dezvoltare și diversificare economică în regiunile cu rang ridicat de prioritate din Europa și, implicit, din România. Gorjul este unul din cele șase județe din țară, identificat ca beneficiar al sumelor puse la dispoziție prin FTJ, în valoare totală de 2,2 miliarde de euro, alături de Hunedoara, Galați, Mureș, Prahova și Dolj. Fondurile vor fi accesibile prin Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ), elaborat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și are la bază Planurile Teritoriale pentru o Tranziție Justă (PTTJ) aferente fiecăruia din cele șase județe în parte.

PTTJ-ul aferent județului Gorj a fost elaborat de către un Grup de lucru (GL), din care fac parte MIPE ca și coordonator național, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia ca și coordonator regional, Consiliul Județean Gorj ca și coordonator la nivel de județ, precum și instituții publice deconcentrate, administrații publice locale, organizații non-guvernamentale, companii din sectorul privat și sindicate. Componența Grupului de lucru a fost stabilită de comun acord cu cei doi coordonatori, respectiv MIPE și ADR SV Oltenia, în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, pus la dispoziție de către ministerul de resort.

Întocmirea efectivă a PTTJ Gorj a început în trimestrul III al anului 2020, fiind organizate mai multe întâlniri ale membrilor grupului de lucru, în care au fost colectate informații necesare întocmirii documentului. Pe parcursul procesului de elaborare, au avut loc consultări și cu reprezentanți ai MIPE, ai Frankfurt School of Finance & Management (consultantul angajat de către Comisia Europeană, prin DG Reforme pentru a asigura suport ministerului de resort responsabil cu elaborarea POTJ și a celor 6 planuri teritoriale pentru o tranziție), ai Băncii Mondiale și Jaspers – European Investment Bank.

Totodată, pentru a asigura o coerență a documentului, procesul de elaborare a început cu sondarea opiniei publice, cu precădere a mediului de afaceri din județ, prin intermediul unui chestionar on-line, disponibil pe pagina oficială a Consiliului Județean Gorj. Astfel, au fost identificate mult mai exact tendințele în materie de investiții și au putut fi stabilite mult mai eficient tipurile de activități care ar putea beneficia de finanțare din FTJ. Facem precizarea că această abordare a fost, ulterior, preluată și de către celelalte județe, la recomandarea MIPE.

Ideile de proiecte colectate în urma sondajului au fost înaintate, ca document suport către toți factorii implicați în procesul de elaborare. Valoarea totală a celor 276 de propuneri este de aproximativ 1,14 miliarde de euro, bani care pot fi accesați, dacă aceste idei se vor materializa în proiecte concrete, odată cu apariția ghidurilor de finanțate.

Prima etapă a procesului de elaborare s-a încheiat în 5 iunie 2021 când a fost înaintat PTTJ-ul aferent județului Gorj către ministerul de resort, acesta fiind, ulterior, transmis, alături de cele aferente celorlalte județe, către Comisia Europeană, în data de 26 iulie.

 Facem precizarea că, procesul de elaborare a PTTJ este unul de anvergură și nu se rezumă doar la definitivarea documentului în sine, ci implică o serie de activități suport, atât ale Consiliului Județean Gorj cât și ale membrilor Grupului de lucru, menite să asigure o implementare cât mai eficientă a obiectivelor stabilite în Plan.

 Mai multe informații cu privire la stadiul elaborării documentului regăsiți în secțiunea „Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă Gorj 2021-2027”, disponibilă pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la adresa https://www.cjgorj.ro/pttj/.

Sari la conținut