Sari la conținut

Comunicat de presă – Reuniune a Grupului de monitorizare

Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator, a organizat astăzi, 04.10.2023, începând cu ora 13:00, o reuniune a a membrilor Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj. În cadrul întâlnirii, a fost prezentată Strategia de Asistență Tehnică a Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, precum și Planul de acțiune al Grupului de coordonare. De asemenea, s-a propus și aprobat extinderea componenței Grupului de coordonare cu încă trei membri, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Asociația Bankwatch România și Fundația Greenpeace România.

Propunerea privind cooptarea ADR Sud-Vest Oltenia în Grupul de coordonare a venit ca urmare a includerii agenției, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Tranziție Justă, ca membru cu drept de vot în cadrul Comitetului de Monitorizare (CM) a PTJ 2021-2027. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a doua reuniuni a CM – PTJ, din 25 septembrie 2023, organizată la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În cadrul reuniunii CM, un aspect foarte important dezbătut a fost reprezentat de implicarea activă a societății civile în procesul de tranziție, cu precădere a organizațiilor de mediu reprezentative. Urmare a acestei dezbateri, două ONG-uri, respectiv Bankwatch România și Greenpeace România, care au deja statutul de membru în Comitetul de Monitorizare, și-au manifestat interesul de a deveni membrii permanenți și în Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj, înaintând către Consiliul Județean Gorj scrisori și formulare de intenție în acest sens. Ambele organizații au argumentat includerea în Grup prin faptul că își doresc continuitate în colaborarea cu autoritățile și factorii implicați în procesul de tranziție la nivelul județului Gorj, având în vedere că au făcut parte din Grupul de lucru pentru elaborarea Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă Gorj. În urma supunerii la vot, toate cele trei propuneri, respectiv de includere a ADR S-V Oltenia, Bankwatch România și Greenpeace România, au fost aprobate.

Plan de acțiune al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj

Un alt punct important pe ordinea de zi a fost cel referitor la întocmirea Planului de acțiune al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică. Acesta va fi elaborat în baza propunerilor venite din partea membrilor Grupului și supus aprobării într-o ședință viitoare. Planul prevede acțiuni de consolidare a capacității județene de coordonare și implicare activă în procesul de monitorizare, respectiv instruiri, constituire de grupuri tematice pentru monitorizare și diseminare a informațiilor sau acțiuni privind creșterea gradului de conștientizare, respectiv campanii de promovare, elaborarea unei strategii pentru atragerea de investitori etc.

Nu în ultimul rând, în cadrul reuniunii Grupului de coordonare, a fost prezentată Strategia de Asistență Tehnică a PTJ 2021-2027, precum și prevederile Ghidului Solicitantului – Prioritatea Asistență Tehnică. Totodată, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a prezentat concluziile celei de-a doua reuniuni a Comitetului de Monitorizare al Programului Tranziție Justă pentru perioada 2021-2027, care a avut loc la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în data de 25 septembrie 2023.

Sari la conținut