Sari la conținut

Comunicat de presă – Președintele Consiliului Județean Gorj a semnat contractul de finanțare pentru proiectul intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu-Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”, finanțat în cadrul Componentei C15: Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României

În lumina experienței acumulate în ultimii ani, în contextul provocărilor generate de pandemia de SARS-COV-2, educația românească a identificat noi oportunități de dezvoltare. Proiectul se axează pe soluționarea lacunelor identificate în sistemul de învățământ, cum ar fi insuficiența echipamentelor tehnologice, precum și necesitatea de a îmbunătăți dotarea cu mobilier specific și disponibilitatea materialelor didactice adecvate.

În conformitate cu Ghidul solicitantului privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, există o realitate încă prezentă în România, unde adaptarea la mediul digital rămâne o provocare în majoritatea unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv în județul Gorj.

Într-o societate tot mai orientată către tehnologia informației și comunicării (TIC), rolul acesteia în educație devine din ce în ce mai important. Deosebit de valoroasă pentru procesul de învățare a copiilor, în special a celor cu cerințe educaționale speciale, TIC permite dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune. Acest proiect are în vedere creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin dotarea școlilor cu echipamente TIC moderne și materiale educaționale adecvate, pentru a asigura un proces educațional incluziv și de calitate.

Printre beneficiile oferite de tehnologia informației și comunicării pentru copiii cu cerințe educaționale speciale se numără posibilitatea de a personaliza procesul de învățare, stimulând interacțiunea și dezvoltând capacitățile creative ale elevilor. De asemenea, copiii cu autism pot beneficia de abordări individualizate pentru dezvoltarea abilităților lor sociale și cognitive, fapt posibil prin intermediul tehnologiei moderne.

Proiectul are un buget total de 1.145.609,34 lei și își propune să modernizeze și să îmbunătățească condițiile de învățare și dezvoltare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale, vizând:

  • dotarea a 22 săli de clasă cu echipamente IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
  • dotarea laboratorului IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
  • dotarea a 22 săli de clasă cu mobilier specific din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
  • dotarea cu echipamente și mobilier specific a două cabinete din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu: Cabinet terapie psihomotrică și Cabinet terapie ocupațională;
  • dotarea cu echipamente și mobilier specific a cabinetului aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.

Acest proiect reprezintă un pas semnificativ către îmbunătățirea calității educației în județul Gorj și își propune să creeze un mediu educațional propice dezvoltării armonioase a elevilor, indiferent de specificul cerințelor lor.

Sari la conținut