Sari la conținut

Comunicat de presă – Misiunea Consiliului Județean Gorj de restaurare și revitalizare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

Misiunea Consiliului Județean Gorj de restaurare și revitalizare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” constă în a crea condiții optime de funcționare a Secției de istorie-arheologie a instituției de cultură precum și realizarea unui cadru atractiv atât pentru vizitarea muzeului, a monumentului istoric restaurat, cât și pentru organizarea de activități/evenimente. De asemenea, se urmărește impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, restaurarea, valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

În acest sens, marți, 30 iunie 2020, Consiliul Județean Gorj a depus, spre finanțare, proiectul privitor la ”Restaurarea și revitalizarea Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8”, în cadrul Apelului de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice – Subprogramul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice

Bugetul proiectului este de 140.000,00 lei, din care cuantumul finanțării solicitate de la Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice este de 126.000,00 lei (reprezentând 90% din valoarea eligibilă a proiectului).

Documentația tehnico-economică va sta la baza elaborării unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional regional POR 2021-2027, Axa 6. O regiune atractivă – OP 5, Prioritatea de investiții 6.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului Cultural precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe sau în cadrul altui program de finanțări nerambursabilă din domeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut