Sari la conținut

Comunicat de presă – Întâlnire tehnică de lucru 19.09.2023

Pagină actualizată la: 05.10.2023

Ieri, 19.09.2023, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a avut loc o întâlnire tehnică de lucru, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte cu privire la Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027.

La această întâlnire au participat reprezentanți ai MIPE (în calitate de Autoritate de Management PTJ), ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (cele cinci ADR-uri ce dețin calitatea de Organism Intermediar PTJ) și ai Grupurilor de coordonare a tranziției la neutralitate climatică, constituite la nivelul celor șase județe beneficiare ale Fondului de Tranziție Justă respectiv Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Mureș și Prahova.

În perioada 28 august -19 septembrie 2023, Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj și de membru în Comitetul de Monitorizare al Programului Tranziție Justă, a elaborat și transmis către Autoritatea de Management PTJ, o serie de propuneri/observații referitoare la Ghidul solicitantului, respectiv la Metodologia și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru Acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și creșterea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Facem precizarea că, în urma lansării în dezbatere publică a Ghidului solicitantului (forma revizuită din 21 august 2023), respectiv a Anexei 14.3.b. – Metodologie selecție coduri CAEN IMM, atât membrii Grupului județean pentru tranziția la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj, cât și alți potențiali solicitanți care au analizat documentele aflate în dezbatere publică, au formulat și înaintat o serie de propuneri/observații, referitoare la lista de coduri CAEN eligibile și neeligibile (Anexa 1 la Ghidul solicitantului), precum și asupra Listei domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivelul fiecărei axe prioritare. Aceste observații/propuneri au avut la bază faptul că, la nivelul județului Gorj, erau prioritizate doar trei domenii. Luând în considerare faptul că, Strategia de specializare inteligentă (RIS 3) nu a fost elaborată la nivel de județ, ci la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, se impunea extinderea domeniilor și subdomeniilor.

În conformitate cu RIS 3, aprobată în Comitetul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în luna august 2021, domeniile și subdomeniile aferente, identificate ca urmare a consultărilor cu partenerii regionali, care pot asigura o specializare inteligentă și un potențial de dezvoltare pentru perioada de programare 2021-2027, sunt următoarele:

 1. SISTEME DE TRANSPORT
 • Vehicule și componente pentru vehicule rutiere
 • Vehicule și tehnologii pentru transportul feroviar
 1. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MATERIALE
 • Sisteme, instalații, echipamente, mașini / utilaje pentru construcții și alte industrii
 • Sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu / Protecția mediului
 • Sisteme, echipamente, tehnologii pentru sectorul agroalimentar, aeronautic, sanitar
 • Materiale avansate, compozite
 • Materiale recuperate, materiale din bioresurse
 1. AGRO-ALIMENTAR
 • Alimente sigure, sănătoase, optimizate nutrițional (funcționale)
 • Soiuri noi (inclusiv hibride) rezistente la efectele schimbărilor climatice
 • Agricultura ecologică
 • Controlul calității alimentelor
 • Biofertilizatori, biocatalizatori
 • Utilizarea produselor agricole în scopuri nealimentare
 • Conservarea și protecția naturii
 1. SĂNĂTATE ȘI WELLNESS – STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
 • Terapii medicamentoase personalizate
 • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos
 • tratamente balneare/ SPA
 • Soluții și sisteme pentru combaterea răspândirii infecțiilor
 • Prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor netransmisibile și rare (inclusiv genetice)
 • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos
 1. TIC și DIGITALIZARE
 • Smart city, smart village
 • Produse inovative în domeniul IT cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism
 • Digitalizarea economiei
 1. INDUSTRII CREATIVE

Economia verde și economia circulară au fost identificate ca zone transversale, evoluțiile lor condiționând funcționarea corespunzătoare a sectoarelor de specializare inteligentă.

În acest sens, Consiliul Județean, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul Județului Gorj, a centralizat și transmis către MIPE și ADR Sud-Vest Oltenia, toate propunerile primite, prin care au fost solicitate completări/modificări atât asupra Ghidului solicitantului, cât și a Metodologiei de selecție a codurilor CAEN-IMM (Anexa 14.3.b), după cum urmează:

Atașat se regăsesc documentele menționate, centralizate și elaborate la nivelul Consiliul Județean Gorj, ce au fost transmise către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de AM PTJ. Mulțumim reprezentanților Autorității de Management a Programului Tranziție Justă (MIPE) pentru deschidere, promptitudine, implicare și receptivitate la solicitările noastre. Echipa Consiliului Județean Gorj
Sari la conținut