Sari la conținut

Comunicat de presă – Ghidul solicitantului pentru microîntreprinderi, lansat în dezbatere publică

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM-PTJ) a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, împreună cu toate anexele Ghidului, inclusiv Schema de măsuri de ajutor de minimis, având ca obiect dezvoltarea microîntreprinderilor prin acordarea de sprijin pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027. Alocarea aferentă apelului Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 1 Gorj este de 49.306.293 euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 50.000 de euro și maximum 200.000 de euro.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare, respectiv până la data de 21.11.2023.

Ghidul împreună cu anexele poate fi consultat accesând următoarele link-uri:

https://www.cjgorj.ro/ghiduri_apeluri_ptj/

sau

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-ptj-ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-sprijin-pentru-cresterea-durabila-a/.

În vederea obținerii unor informații clare, pertinente și cu adresabilitate către mediul de afaceri din județ, Consiliul Județean Gorj, în calitate de coordonator al Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj face un apel către potențialii beneficiari, precum și către consultații din sectorul privat, interesați de această oportunitate de finanțare, să transmită observații și propuneri de modificare/completare a Ghidului solicitantului, precum și a anexelor aferente, pe adresa de e-mail pttj@cjgorj.ro, până cel târziu la data de 10.11.2023.

Facem precizarea că, toate observațiile și propunerile, formulate în concordanță cu legislația națională și europeană aferente Fondului de Tranziție Justă, vor fi centralizate la nivelul autorității publice județene și vor fi transmise, în termen, către Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă și susținute de către președintele Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru titular în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă.

Vă rugăm să răspundeți apelului nostru de a depune un efort comun și susținut pentru absorbția celor 537,2 milioane euro, care pot reprezenta o șansă reală pentru crearea unei economii diversificate și sustenabile, punând bazele unui mediu de afaceri adaptat la dinamica tranzițiilor economice actuale și viitoare.

Echipa Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut