Sari la conținut

Comunicat de presă – Drumul județean DJ662, Brănești-Hurezani, va fi modernizat cu peste 165 milioane de lei

Consiliul Județean Gorj va moderniza drumul județean DJ 662, cu o lungime de peste 39 de kilometri. DJ 662 face legătura între drumurile naționale DN 66 și DN 6B și reprezintă unica legătură a localităților Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principalele zone economice și sociale ale județului. Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Valoarea acestuia fiind de peste 165 milioane lei (aproximativ 33 milioane euro) iar perioada de implementare este de 24 de luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor.

Astăzi, 20 noiembrie 2023, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul  „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti- Vladimir- Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”. Acesta urmează a fi finanțat în cadrul Programul Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – „Accesibilitate și conectivitate la nivel regional”, Obiectiv specific 3.2 – „Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea A – „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”, Apel de proiecte PR SV/1/5/3.2/2022. 

Autoritatea publică județeană a primit sprijin financiar prin Programul Operațional Asistență Tehnică  2014-2020, pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesară pregătirii și implementării proiectului de infrastructură, de interes județean, având obligația de a depune proiectul spre finanțare din fonduri europene, acordate României în perioada de programare 2021-2027.

Drumul județean 662 are lungimea totală de 39,194 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția cu DN 66 în localitatea Capu Dealului, iar poziția de sfârșit, respectiv 39+194 km, o reprezintă intersecția cu DN 6B.

Traseul drumului traversează teritoriul-administrativ al următoarelor unități administrativ-teritoriale: Comuna Brănești, Comuna Aninoasa, Comuna Săulești, Comuna Vladimir, Comuna Licurici și Comuna Hurezani.

Drumul județean 662 propus pentru modernizare între km 0+000 și km 39+194, obiect al proiectului, reprezintă unica legătură a localităților de pe raza comunelor Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principale zone economice și sociale ale județului Gorj, respectiv orașele Târgu Jiu, Turceni, Târgu Cărbunești și Rovinari.

Prin implementarea acestui proiect se asigură o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, accesul populației și fluidizarea traficului din și spre localitățile situate pe traseul drumului modernizat către E70 prin E69 și către DN 67 prin DN6B, prin interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se creează premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Târgu Jiu și către capitala țării. Totodată, prin proiectul propus se va asigura modernizarea singurului drum județean care tranzitează cele 6 comune (Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Licurici și Hurezani).

Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu drumul județean 662, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor 6 comune. Se vor asigura astfel premisele implementării în bune condiții a proiectelor prevăzute în strategiile locale de dezvoltare ale celor 6 comune şi se va crea un efect sinergic asupra rezultatelor acestora.

Valoarea totală a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, este de 165.394.207,62 lei (inclusiv TVA), din care:

  • asistență financiară nerambursabilă solicitată – 160.106.326,73 lei;
  • contribuția Consiliului Județean Gorj – 5.287.880,89 lei.

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale Județului Gorj și implicit ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, contribuind astfel la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale.

Sari la conținut