Sari la conținut

Comunicat de presă – Drumul județean 663A Târgu Jiu – Țicleni, modernizat cu 40 de milioane de euro

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale județului Gorj și ale regiunii Sud Vest Oltenia, contribuind astfel la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, combaterea izolării zonelor subdezvoltate și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale.

Astăzi, 26.01.2024, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia, proiectul „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu (DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”.

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu (DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”, a fost realizată cu finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 

Proiectul a fost prioritizat la nivel regional, potrivit Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 31 din 19.12.2022, prin care a  fost actualizată Lista de proiecte prioritare aferente infrastructurii rutiere de interes județean, pentru perioada 2021-2027, aprobată prin Hotărârea CDR nr. 14 din 05.08.2020. Astfel, obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu(DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)-Țicleni(DJ 675)”, a fost inclus în lista de priorități la nivelul județului Gorj și implicit la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Traseul propus pentru modernizare este amplasat pe teritoriul administrativ al următoarelor unități administrativ teritoriale: Municipiul Târgu Jiu, Comuna Dănești și orașul Țicleni. Drumurile județene 663, 663A și 674A trec prin următoarele localități: Municipiul Târgu Jiu-Botorogi-Văcarea-Târculești-Orașul Țicleni. Prin intermediul drumului European E79 (DN66), drumul județean DJ 663A asigură legătura cu rețeaua extinsă (TEN-T Comprehensive).

Valoarea totală a proiectului Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu-Jiu(DN 66)-Botorogi-Văcarea-Țîrculești(DJ 674A)-intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- Țicleni(DJ 675)”, este în cuantum de 194.144.683,66 lei (inclusiv TVA), din care:

  • Asistență financiară nerambursabilă solicitată – 88.083.673,29 lei
  • Contribuția Consiliului Județean Gorj – 106.061.010,37 lei, respectiv:
    • 81.360.836,12 lei – cheltuieli eligibile;
    • 24.700.174,25 lei – cheltuieli neeligibile.

Modernizarea drumului județean va asigura o creștere a gradului de accesibilitate a localităților, a accesului populației și fluidizarea traficului din/și spre localitățile situate pe traseul drumului modernizat, către E70, E69 și DN 67, precum și interconectarea cu rețeaua TEN-T. De asemenea, se vor crea premisele unui acces mai bun al locuitorilor din zonă către municipiul Târgu Jiu și către restul regiunilor.

Sari la conținut