Sari la conținut

Comunicat de presă – Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”

Experiența ultimilor ani, când societatea s-a confruntat cu situația pandemică generată de SARS-COV 2, a adus în prim plan oportunități de dezvoltare pentru învățământul românesc, bazate pe identificarea carențelor existente la nivelul acestuia: insuficienta dotare și chiar absența echipamentelor tehnologice, slaba dotare cu mobilier specific, numărul redus de materiale didactice de specialitate și a resurselor educaționale deschise. Conform Ghidului solicitantului privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, aprobat prin OME nr. 364/14.02.2023, unitățile de învățământ preuniversitar din România încă se confruntă cu un nivel redus de adaptare la societatea digitală, nefăcând excepție județul Gorj.

Tehnologia informației și comunicării (TIC) este tot mai mult folosită în scop educațional prin mijloacele de prezentare, stocare și procesare a informației. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de învățare a copiilor, și în mod deosebit a celor cu cerințe educaționale speciale. De aceea, folosirea tehnologiei informatice este de mare importanță pentru acești copii, reușind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorințe și necesități.

În procesul de învățare sunt remarcate o serie de avantaje ale sistemului TIC pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, care permit copiilor să devină din spectator (folosirea computerului pentru stimulare senzorială), participant (interacțiunea cu mediul de învățare), iar apoi creator (modificarea mediului conform dorințelor, intereselor). Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerințe, prin care procesul de învățare a copiilor cu cerințe educaționale speciale devine din ce în ce mai personalizat, individualizat și eficient.

Copiii cu autism au nevoie de abordări diverse și personalizate, pentru a dezvolta abilități de comunicare, autoservire, cognitive şi de socializare, adică abilități de viață independentă. Utilizarea tehnologiei contribuie la dezvoltarea aptitudinilor sociale prin jocuri specifice şi sporeşte capacitatea de a învăța prin stimuli vizuali, auditivi şi tactili. Tehnologia de astăzi permite elevilor să învețe în ritmul lor propriu. De exemplu, aproape toate aplicațiile permit o instruire personalizată. Elevii pot învăța în funcție de abilitățile și de nevoile lor. Această formă de predare este utilă pentru profesor, deoarece îi permite să lucreze individual cu elevii cu dificultăți.

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică este o structură în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) ce oferă servicii de asistență psihopedagogică/psihologică. Structura organizează acțiuni de cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor, realizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele didactice, prin consultații individuale și colective, precum și acțiuni de colaborare cu comunitățile locale, în scopul orientării școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de consiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate și evaluate periodic de CJRAE.

Ca urmare a progreselor rapide din domeniul tehnologiei informației, echipamentele existente în unitatea școlară, procurate cu mai mult de 5 ani în urmă, sunt depășite atât din punct de vedere software, cât și din punct de vedere hardware, iar mobilierul procurat cu mai mult de 10 ani în urmă este deteriorat și necesită să fie înlocuit cu mobilier nou, adaptat cerințelor actuale, ca urmare a faptului că, astăzi, unitatea de învățământ școlarizează elevi cu deficiențe severe, profunde sau asociate.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, astăzi, 29 martie 2023, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație.

Obiectiv general al proiectului reprezintă „Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a instituțiilor de învățământ aflate în coordonarea județeană, în vederea asigurării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

–  dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.

–  dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul C.J.R.A.E. Gorj.

Proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj” are un buget de  1.145.609,34 lei, fără TVA  și vizează:

–  dotarea a 22 săli de clasă cu echipamente IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;

– dotarea laboratorului IT din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;

– dotarea a 22 săli de clasă cu mobilier specific din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;

– dotarea cu echipamente și mobilier specific a două cabinete din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu: Cabinet terapie psihomotrică și Cabinet terapie ocupațională;

– dotarea cu echipamente și mobilier specific a cabinetului aferent Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj.

Sari la conținut