Sari la conținut

Comunicat de presă – Astăzi, 26 mai 2021, Consiliul Județean Gorj a organizat, la sediul autorității publice județene din cadrul Palatului Administrativ (Sala Maură), a treia runda de consultări (Atelierul de lucru nr. 3) la care au participat reprezentanții autorităților publice locale din județul Gorj precum și principalii actori locali relevanți din județul Gorj

În cadrul atelierului de lucru nr. 3 s-au stabilit obiectivele finale și direcțiile strategice de acțiune ale Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027. Identificarea nevoilor de dezvoltare ale județului vor conduce către o selecție concretă a direcțiilor strategice, iar abordarea va fi multisectorială, asigurând îmbunătățirea sistemelor de planificare și dezvoltare ce vor ajuta la elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027.

Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 se realizează în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional (EPSO), cod SMIS 125603, proiect ce se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Județul Gorj, în calitate de beneficiar.

Activitatea principală a proiectului vizează elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027.

Consiliul Județean Gorj, își propune, prin realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului strategic instituțional, o planificare strategică și bugetară multianuală, pornind de la programe, prin asigurarea participării informale la luarea deciziilor, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.

De asemenea, în cadrul atelierului de lucru nr. 3 au participat reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, respectiv doamna Marilena Bogheanu – director general, Marilena Alecu, director Politici Regionale și Comunicare, Dorian Delureanu, șef Departament  Monitorizare, Verificare Proiecte POR și Simona Covrescu, șef Compartiment Comunicare, Informare, Promovare, care au prezentat axele prioritare și propunerile de alocări financiare aferente Programului Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj trebuie să fie complementară și să existe o sinergie cu toate documentele de planificare existente la nivelul județului Gorj. Astfel, își propune identificarea surselor de finanțare aferente tuturor proiectelor centralizate la nivelul Consiliului Județean Gorj, inclusiv cele finanțabile în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă 2021-2027.

Consiliul Județean Gorj a transmis, astăzi, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în vederea completării și definitivării, Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj – varianta finală, elaborat în cadrul Grupului de Lucru constituit la nivel județean, conform atribuțiilor conferite.

Ne bazăm, așadar, pe expertiza reprezentanților MIPE în elaborarea documentelor de programare, respectiv în procesul de negociere cu reprezentanții Comisiei Europene, având convingerea că Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă va fi aprobat cu cât mai puține observații și recomandări, și că locuitorii Gorjului vor beneficia din plin de procesul de tranziție către standardele europene de calitate a vieții, prin realizarea investițiilor în diversificarea economică și socială a județului.

Sari la conținut