Sari la conținut

CALENDAR de desfăşurare a procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj

Analizarea conformităţii noului proiect de management depus de actualul manager al  Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, doamna Bratu Olimpia, cu cerinţele caietului de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 26/2019, se realizează conform următorului calendar:

 

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

Perioada/data

1.

Depunerea noului proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, în condițiile prevăzute de art. 431 din O.U.G. 189/2008 cu modificările și completările ulterioare

până la 28.03.2019

2.

Transmiterea, de către secretariat, a proiectului de management către membrii comisiei

până la 01.04 2019

3.

Analiza noului proiect de management – prima etapă

până la 05.04.2019

4.

Aducerea la cunoştinţa candidatului, în scris, a notei obţinute  la prima etapă a procedurii de analizare

până la 06.04.2019

5.

Susţinerea noului proiect de management în cadrul interviului – a doua etapă și redactarea Raportul final al comisiei

până la 12.04.2019

6.

Aducerea la cunoştinţa managerului a notei  obţinute şi afişarea acesteia

până la 15.04.2019

7.

Depunerea contestațiilor

până la  18.04.2019

8.

Soluţionarea contestaţiilor

până la  22.04.2019

9.

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării noului proiect de management şi a altor informaţii de interes public, după caz

până la  23.04.2019

 

 

Sari la conținut