Sari la conținut

CALENDAR de desfăşurare a procedurii de analizare a noului proiect de management al managerului Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”

CALENDAR

de desfăşurare a procedurii de analizare a noului proiect de management al managerului Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”

 

          Analizarea conformităţii proiectului de management depus de managerul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” cu cerinţele caietului de obiective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 125/2018, se realizează conform următorului calendar:

 

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

Perioada/ data

1

Depunerea noului proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, în condițiile prevăzute de art. 431 don O.U.G. 189/2008 cu modificările și completările ulterioare

28. 09.2018 – 29.10. 2018

2

Transmiterea, de către secretariat, a proiectului de management către membrii comisiei

până la 30.10 2018

3

Analiza proiectului de management – prima etapă

până la 01.11.2018

4

Aducerea la cunoştinţa candidatului, în scris, a notei obţinute  la prima etapă a procedurii

până la 02.11.2018

5

Susţinerea noului proiect de management în cadrul interviului – a doua etapă  și redactarea Raportul final al comisiei

până la 06.11. 2018

6

Aducerea la cunoştinţă managerului a notei  obţinute şi afişarea acesteia

până la 7.11.2018

7

Depunerea contestațiilor

până la  12.11. 2018

8

Soluţionarea contestaţiilor

până la  15.11. 2018

9

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării noului proiect de management şi a altor informaţii de interes public, după caz

până la  16.11. 2018

 

Sari la conținut