Sari la conținut

Asociația Pur și Simplu Verde sprijină Consiliul Județean Gorj în crearea unei Unități de Implementare a Priorităților (Delivery Unit)

  Al treilea Delivery Unit la nivel local din România. Asociația Pur și Simplu Verde sprijină Consiliul Județean Gorj în crearea unei Unități de Implementare a Priorităților (Delivery Unit)

Consiliul Județean Gorj se alătură administrațiilor locale din întreaga lume care și-au dorit accelerarea implementării măsurilor de dezvoltare locală și creează, cu sprijinul Pur și Simplu Verde, un Delivery Unit, în subordinea directă a președintelui CJ, Cosmin-Mihai Popescu.

„Gorjul este unul din județele afectate de tranziția energetică astfel că avem mult de dezvoltat și de construit, atât pe diversificarea surselor de energie dar, mai ales, pe diversificarea economică. Potențial există, fondurile alocate prin Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă sunt generoase și sunt sigur că putem accelera procesul dacă reușim să prioritizăm într-un mod eficient acțiunile și direcțiile. Mă refer, în special, la acțiunile care vizează sectorul privat, având în vedere că mai mult de jumătate din suma alocată Gorjului este destinată mediului de afaceri. Am insistat ca acesta să fie motorul de diversificare a economiei județului și, pentru asta, avem nevoie de obiective clare, precise și cu un orizont de timp foarte bine stabilit. Sectorul de business a fost implicat activ în procesul de elaborare al Planului Teritorial la Gorj și așteaptă, de la noi, rezultatele acestei implicări”, a spus Cosmin-Mihai Popescu, președintele CJ Gorj.

Scopul Unității de Implementare a Priorităților (Delivery Unit) este acela de a identifica obiective, acțiuni și subacțiuni care devin prioritare în implementare și care generează impact socio-economic pozitiv și ușor de cuantificat.

„Delivery Unit-urile sunt structuri concentrate, formate din experți seniori pe domeniile alese, al căror obiectiv este identificarea priorităților de politici publice, a problemelor de aplicare și, mai cu seamă, găsirea soluțiilor de deblocare pentru livrarea politicilor publice coerente. Țintele CJ Gorj asumate prin PTTJ includ, printre altele, dezvoltarea antreprenoriatului, creșterea competitivității și a diversificării economice, a cercetării, inovării și a digitalizării, iar noul Delivery Unit va sorta direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective într-un orizont de timp cât mai rapid”, a explicat Ioana Petrescu, președinte Pur și Simplu Verde.

Info de background

Conceptul Delivery Unit a fost implementat prima dată de autoritățile din Marea Britanie, prin crearea unei astfel de unități la nivelul Cancelariei Prim-ministrului britanic din anii 2000. În ultimii 20 de ani, însă, modelul a fost reprodus la nivelul Guvernelor, ministerelor, administrațiilor prezidențiale și la nivelul autorităților locale, pe tot globul.

Pactul Ecologic European (European Green Deal) (2019) stabilește demersurile pe care Comisia Europeană le are în vedere în scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică (2050).

Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului 2050, Comisia Europeană a propus, în 2020 un plan cuprinzător pentru creșterea obiectivului 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu cel puțin 55% față de nivelul din 1990. Creșterea țintei 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE va implica revizuirea legislației relevante cu scopul de a atinge noul obiectiv precum și neutralitatea climatică în 2050.

Mecanismului pentru o Tranziție Justă. Mecanismul se va concentra asupra regiunilor și a sectoarelor celor mai afectate de tranziție, deoarece acestea depind de combustibilii fosili sau de procese cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Acesta va beneficia de finanțare atât din partea bugetului UE, cât și din partea grupului Băncii Europene de Investiții, pentru a mobiliza resursele private și publice necesare. Mecanismul vine în completarea contribuției substanțiale a bugetului UE, inclusiv prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European Plus.

Sari la conținut