Sari la conținut

Anunț – Rezultatul selecției dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public județean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 6920/09.04.2024

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 198/21.03.2024, cu modificările ulterioare, în urma analizării dosarului de concurs, comunică rezultatul selecției :

Nr. crt.Cod numeric pentru identificare atribuit candidatuluiRezultatul selecției dosarului de concursMotivația comisiei de concurs
1.6592RespinsNu îndeplinește cumulativ condițiile specifice, potrivit cerințelor din anunțul de concurs nr. 5690/22.03.2024: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești și experiență profesională în domeniul transportului și/sau al administrării drumurilor publice (din documentele depuse, candidatul face dovada absolvirii  de studii universitare de licență în domeniul fundamental științe inginerești dar nu și a experienței profesionale în domeniul transportului și/sau al administrării drumurilor publice)

Eventualele contestații cu privire la rezultatul selecției dosarului de concurs pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarului de concurs la sediul Consiliului Județean Gorj, municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, cam. 241.

Afișat azi, 09.04.2024, ora 1200

Sari la conținut