Sari la conținut

Anunț – rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III

Consiliul Judeţean Gorj

Nr.  10127/17.06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III  la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

În data de 15.06.2022, s-a desfăşurat examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III  la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Organizarea şi desfăşurarea examenului a respectat prevederile Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

În urma finalizării procedurii de desfășurare a examenului de promovare în treapta profesională, candidatul a fost declarat ,,ADMIS”.

Afișat azi: 17.06.2022

Sari la conținut