Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 14133/24.08.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, examen ce se va desfăşura în data de 05.09.2022 – proba scrisă –

Comisia de examen constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 977/2022, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la examenul de promovare în clasă, a constatat că acesta este complet, candidatul îndeplinind condițiile de perticipare la examen.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la examenul de promovare în clasă, organizat în data de 05.09.2022, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Afișat azi, 24.08.2022, ora 1400

Sari la conținut