Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

Pagină actualizată la: 24.08.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 1/13426/10.08.2022

ANUNŢ 

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, examen ce se va desfăşura în data de 18.08.2022 – proba scrisă

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 905/18.07.2022, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet, candidatul îndeplinind condițiile de participare la examen.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 18.08.2022, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut