Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 10.01.2022 – proba scrisă

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 21299/28.12.2021

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 1280/2021, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 10.01.2022, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Afișat azi, 28.12.2021, ora 1200

Sari la conținut