Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 9655/27.07.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 29.07.2020 – proba scrisă

 

     Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 702/2020, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării dosarului de înscriere depus de candidatul înscris la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a constatat că acesta este complet.

      Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, organizat în data de 29.07.2020, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

     Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selectării dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

Secretar comisie,

Șendroiu Cristina

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut