Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 5731/03.05.2018

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 09.05.2018

 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 160/2018, s-a întrunit în data de 03.05.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatul selecției dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției

admis/respins

Motivul
1.Pătru Cezar-Eduard4519/11.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
2.Bîrhoată Daniel-Ion4995/18.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
3.Mateișescu Aurelian5189/20.04.2018RESPINS

– nu a îndeplinit cerința privind

vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

4.Hurdu Daniela5243/23.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
5.Negoiță Daniela5271/23.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
6.Popescu Adriana5298/24.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL
7.Olariu Constantin-Ilie5354/24.04.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine următoarele probe în Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

              – proba scrisă: 09 mai 2018, ora 1030;

              – interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului anunț, la sediul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

● Afişat astăzi, 03.05.2018, ora 1230, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut