Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 11255/29.08.2018

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfășura în data de 10.09.2018

 

           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 454/2018, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în data de 29.08.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

          Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, sunt următoarele:
 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Numărul și data de înregistrare a dosarului de înscriere la concurs

Rezultatul

selecției dosarului de înscriere la concurs

(admis/respins)

Motivul
1.Cimpoieru Cornel-Lucian10981/22.08.2018ADMISNU ESTE CAZUL

 

  • Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Locul de desfăşurare a următoarelor probe se vor susține la sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, după cum urmează:

              – proba scrisă: 10 septembrie 2018, ora 1030;

              – interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  • Afişat astăzi, 29.08.2018, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Secretar comisie,

Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut