Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în cadrul desfășurării procedurii de selecție în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

COMISIA DE SELECȚIE STABILITĂ PRIN DISPOZIȚIA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ NR. 313/2023

Nr. 7190/­­­­26.04.2023

 

Comisia de selecție constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 313/2023, în urma analizării dosarului de înscriere, înregistrat sub nr. 6861/2023, depus de candidatul înscris pentru a participa la procedura de selecție în vederea ocupării postului vacant prin transfer la cerere corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, a constatat că acesta este complet.

Astfel, fiind îndeplinite condiţiile legale, candidatul a fost declarat ,,Admis” pentru a participa la următoarea etapă a procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant prin transfer la cerere, etapă organizată în data de 11.05.2023, ora 1030 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut