Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse în cadrul procedurii de selecție organizate în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcței publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Comisia de selecție constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 397/2023

Nr. 9463 din ­­­­31.05.2023

Comisia de selecție constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 397/2023, în urma analizării dosarului de înscriere înregistrat sub nr. 9100/26.05.2023, depus în cadrul procedurii de selecție organizate în vederea ocupării prin transfer la cerere  a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcței publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, a constatat, prin raportare la condițiile de participare și documentele prevăzute în anunțul public, că acesta este complet, candidatul îndeplinind condițiile de participare.

Rezultatul selecției a fost consemnat în Procesul – verbal înregistrat sub nr. 9458/31.05.2023, potrivit căruia candidatul care a depus dosarul înregistrat sub nr. 9100/26.05.2023 a fost declarat ,,admis”, fiind îndeplinite condiţiile pentru a participa la următoarea etapă a procedurii de selecție, respectiv proba scrisă, ce se va desfășura în data de 15.06.2023, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Data și ora afișării:

31.05.2023, ora 1300

Sari la conținut