Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul la contestaţia depusă de domnul Mateișescu Aurelian faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 5873 din 04.05.2018                  

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul la contestaţia depusă de domnul Mateișescu Aurelian faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

 

          În urma analizării contestaţiei nr. 5811/03.05.2018 formulată de domnul Mateișescu Aurelian, faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Comisia de soluţionare a contestaţiilor s-a întrunit în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, de către candidatul Mateișescu Aurelian în baza documentelor depuse la dosarul nr. 5189/20.04.2018, și a constatat următoarele:

        – în conformitatea cu prevederile art. 66, lit. a) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia  de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia formulată de domnul Mateișescu Aurelian, ca neîntemeiată.

         În situaţia în care domnul Mateișescu Aurelian este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei depusă, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Sari la conținut