Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final obţinut de către candidatul participant în cadrul procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de selecție

Nr. 8359/12.05.2023

 

În urma desfăşurării procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidatul participant la procedura de selecție, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 6861/21.04.2023 a obţinut 95 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Sari la conținut