Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final obţinut de către candidata participantă la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de referent, treapta profesională I la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Nr.  16795/11.12.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul final obţinut  de către candidata participantă  la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de referent, treapta profesională I la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 11.12.2020

 

      În data de 11.12.2020, s-a desfăşurat examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de execuție de referent, treapta profesională I la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea examenului a respectat prevederile Anexei nr. 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

          Rezultatul final al examenului de promovare, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal nr. 16789/2020, întocmit de comisia de examinare, este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

 

Numele și prenumele candidatuluiPunctajul obținutRezultatul final
1.OTGON CAMELIA91Admis

                                            

Secretar comisie,

Nimară Nidia

 

 

Sari la conținut