Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 13805/17.10.2018

ANUNŢ

      privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului  din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfăşurat în data de 15.10.2018

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
1.Purece Maria-Mihaela80,0090,00170,00ADMIS
2.Manea Constantin-Andrei80,0090,00170,00ADMIS
Sari la conținut