Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Nr. 18593/24.12.2019

                                         

 

ANUNŢ

privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 23.12.2019

 

 

          În urma analizării lucrării scrise ca urmare a contestaţiei depuse de către unul dintre candidații participanți la concursul organizat în data de 23.12.2019 (proba scrisă) pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj faţă de rezultatul probei scrise, Comisia de soluţionare a contestaţiilor s-a întrunit în vederea analizării și soluționării contestației depuse, constatând următoarele:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului/Cod de identificare a candidatului

Număr

contestație

Punctajul obținut  în urma contestațieiRezultatul soluționării contestației

Motivul

respingerii

1.1797718590/24.12.201915,00 puncte”RESPINS”Punctajul obținut în urma recorectării lucrării scrise, nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 34    alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          În situaţia în care candidatul este nemulţumiți de modul de soluţionare a contestaţiei depuse, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  • Afişat astăzi, 24.12.2019, ora 1700, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât și pe site-ul instituției.

 

Sari la conținut